Seră

foto Seră

Sere în toate formele şi în toate mǎrimile

Atunci cǎnd este vorba despre construirea serelor, putem sǎ spunem cu siguranţa cǎ suntem executor complet. În acelaşi timp putem sǎ vǎ oferim sere noi şi sere utilizate sau opţiunea economicǎ. Calitatea celor douǎ produse este comparabilǎ. Nouǎ sau utilizatǎ: cǎnd este vorba de construirea serelor, Kees Greeve Grin Haus Proiecte urmǎreşte standardele stricte Casta, un standard cel mai cunoscut din lume în construirea serelor.

Sere noi

Toate inovaţiile de horticulturǎ care îşi ocupǎ locul lor în timpul anilor, se reflecta în gamǎ produselor şi serviciilor Kees Greeve Grin Haus Proiecte. Serele noi sunt proiectate în conformitate cu cele mai noi instrucţiuni, executate şi construite de oamenii ai noştri. Datoritǎ construcţiei care este subţire, acceptarea luminii este redusǎ la minim. Tehnologia trebuie potrivitǎ optimal cu proiectul. Atunci cǎnd este vorba de pǎstrare de energie, Kees Greeve Grin Haus Proiecte creşte nivelul în permanenţa. Combinaţie cu o abordare inovatoare, voi sunteţi siguri de instalaţie idealǎ pentru producerea plantelor dumneavostrǎ şi de o investiţie buna în viitor. Avem o opţiune adaptata şi disponibilǎ despre orice tip de serǎ. Tipul de serǎ Venlo – poate fi livratǎ în toate mǎrimile, înalţimea şi mǎrimea sticlei. Kees Greeve Grinhaus Proiecte a dobândit experienţǎ în executarea unor sere cu sistem de acoperiş deschis şi sere cu panouri solare. Panourile solare reprezintǎ inovaţie care se dezvoltǎ foarte repede. Cǎnd este vorba de sere cu deschidere largǎ (wide-span) şi construcţii cu plasǎ, vǎ puteţi adresa la Kees Greeve Grinhaus Proiecte.

Sapţii de lucru

Kees Greeve Grinhaus Proiecte pregǎteşte spaţiul de lucru pentru serǎ nouǎ, începând de la halǎ şi pǎna la spaţiul pentru oficii, de la sectorul tehnician pǎna la centralǎ. Pe lǎngǎ construirii sapţiului de lucru, noi putem sǎ ne ocupǎm şi despre spaţiul comercial intern, garderobǎ, baia, cantinǎ etc. Cu experienţǎ noastrǎ pe care o avem, noi putem sǎ dezvoltǎm un program eficace şi sǎ asigurǎm o realizare perfectǎ.

Sere utilizate

Cea mai mare parte a serelor moderne se domonteazǎ mai devreme, de exemplu pentru dezvoltare nouǎ a spaţiului de horticuluturǎ, nu conteazǎ dacǎ este vorba de spaţiul comercial sau spaţiul industrial. Datoritǎ calitǎţii pe care o deţin serele în momentul de faţǎ, aceste obiecte nu sunt “epuizate”. În caz contrar, serele care sunt demontate, pot fi utilizate şi în viitor. Datoritǎ selecţiei stricte a materialelor, aceste sere “cu experienţǎ” îndeplinesc toate cerinţele a cultivatorilor din lume. Fiecare componentǎ este controlatǎ, curaţatǎ, modificatǎ şi cǎnd este necesar schimbatǎ. Rezultatul este urmator: serǎ care aratǎ cǎ nouǎ, la un preţ atractiv. Kees Greeve Grinhaus Proiecte demonteazǎ multe sere în cursul anului, astfel serǎ poate sǎ fie vǎzutǎ înainte ca sǎ fie demontatǎ. Cu un numâr mare de sere-proiecte demontate, avem la alegere diferite tipuri de sere. Serele utilizate îndeplinesc toate cerinţele.

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Christmas greetings from Clay Lake, our project in the United Kingdom. https://t.co/dmQNhTU1O9

Tweets »