Греење

foto Греење

Инсталација за загревање на секоја оранжерија

Кеес Грееве Гринхаус Проекти го има целото знаење за испорака и инсталација за загревање. Ние може да обезбедиме различна инсталација за загревање и ладење, прилагодена на вашата ситуација. Во прилог, ние ви обезбедуваме и инсталираме комплетна котлара, со цистерна за топлина. Со нашето искуство може да ви дадеме експертски совет за тоа кој тип на инсталација е најдобар за вас. Со нашите специјалисти ние сме ваш сигурен партнер. Дури и кога станува збор и за покомлексни инсталации за загревање, како на пр. Работење со CHP или многу топла пролет: оптималното вклопување на технологија е наша одговорност.

Дали барате оддржливо претприемништво? Со нашето знаење за системите за извори на топлина, ние може да ви помогнеме во изборот од различните одговарачки алтернативи. Вклопувањето на СО2 системите со ситемите за загревање исто така може да биде во добри раце со нас.

Како “клуч на рака” конструктор ние имаме предност. Оранжеријата и инсталацијата за загревање се совршено усогласени.

Наши производи и услуги се:

 • инсталација на котлара
 • котли на дрво и биомаса
 • low –NOx - горилници
 • резервоари за топла вода , хоризонтални/вертикални
 • гас кондензори
 • СО2  дозатор
 • системи за греење, долно , растително , и горно греење
 • долно греење или ниско греење
 • Lifting heating
 • греалки  и вентилатори
 • пумпи , вентили и др.материјали за греење.

Нови и користени инсталации за загревање

И новите и веќе користените инсталации за загревање се достапни. Дури и со користена инсталација за загревање вие сте сигурни за перфектно функционирање на инсталацијата: компонентите се  опширно тестирани и веќе користени пред да се стават повторно во работа. 

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Chinese delegation visited our company last week. https://t.co/9nzT8mGnqi

Tweets »