неодамнешни проекти

сите проекти

 • Greenhouse for tomato production in Australia

  Greenhouse for tomato production in Australia

  нација: Australia мерења: 15.000 m² род: Tomato's
 • Greenhouse for anthuriums in Naples Italy

  Greenhouse for anthuriums in Naples Italy

  нација: Italy мерења: 44.000 m² род: Greenhouse for anthuriums in Naples Italy
 • Project Svetly

  Project Svetly

  нација: Russia мерења: 5.000 m² род:
 • Project King's Lynn

  Project King's Lynn

  нација: United Kingdom мерења: 6.000 m² род: Hanging plants
 • Saudi Arabia

  Saudi Arabia

  нација: Saudi Arabia мерења: 2.500 m² род: -
 • Solar panels

  Solar panels

  нација: Netherlands мерења: 800 m² род: solar panels
 • Heating Storage

  Heating Storage

  нација: Kazakhstan мерења: 4.000 m² род: Roses
 • Germany

  Germany

  нација: Germany мерења: 1.250 m² род: Diverse plants
 • De Vreede Orchideeën

  De Vreede Orchideeën

  нација: Netherlands мерења: 967 m² род: Orchids
 • Russia

  Russia

  нација: Russia мерења: 20.000 m² род: -
 • Solar energy project

  Solar energy project

  нација: Germany мерења: 10.000 m² род: solar panels
 • Mexico

  Mexico

  нација: Mexico мерења: 12.000 m² род: Installations
 • Balkan

  Balkan

  нација: Balkan мерења: 18.000 m² and 20.000 m² род: Tomato's
 • Middle East

  Middle East

  нација: Middle East мерења: 1.400 m² род: -
 • France

  France

  нација: France мерења: 14.000 m² род: Pot plants
 • Ukraine

  Ukraine

  нација: Ukraine мерења: 32.500 m² род: -
 • Bulgaria

  Bulgaria

  нација: Bulgary мерења: 10.000 m² род: Herbs
 • West-Friesland Plant

  West-Friesland Plant

  нација: Netherlands мерења: 672 m² род: Plant retail
 • Australia

  Australia

  нација: Australia мерења: 300 m³ род: Heat storage tank
 • Chile

  Chile

  нација: Chili мерења: - род: Complete installation
 • Polen

  Polen

  нација: Poland мерења: 11.000 m² род: Tomato's
 • De Bazaar

  De Bazaar

  нација: Netherlands мерења: 12.700 m² род: Market hall
 • Okidoki

  Okidoki

  нација: Netherlands мерења: 720 m² род: -