Историја

foto Историја

Четири декади на искуство во хортикултурата

Четири декади на искуство во хортикултуратаКеес Грееве е основач на компанијата, по кого и Кеес Грееве Гринхаус Проекти го носи неговото име. Компанијата започна како трговец поединец, специјализиран за расклопување на оранжерии. Почнувајќи во Bergschenhoek,активностите бргу се проширија и се распространија во цела Холандија. Бидејќи Кеес Грееве Гринхаус Проекти  секогаш одговара на иновациите во хортикултурниот сектор, се повеќе активности беа додавани се до проектите “клуч на рака”. Витален дел од бизнисот сега работи како KG Systems. KG Systems испорачува комплетни benching системи насекаде во светот. Двете компании работат независно, сепак синергијата е сочувана : во проектите  “клуч на рака”. двете компании соработуваат одлично. KG Systems може да смета на своите клиенти, но може да заработи од експертизата на активностите на Кеес Грееве Гринхаус  проекти. 

Поширока основа

Првите активности во хортикултурата во земјите надвор од Холандија бргу беа следени. Кога неговите двајца синови, Фери и Бернардо Грееве, влегоа во компанијата ,активностите се ширеа дури и повеќе. Во моментот Кеес Грееве Гринхаус Проекти е компанија со единствена позиција на пазарот. Она што не одвојува е ширината на нашите активности  и услуги и блиска соработка помеѓу различни сектори како на пр. расклопување на оранжерии. Конструкција на оранжерии, затоплување, технолошка опрема и benching системи. Сите компоненти можат да бидат испорачани одделно, но и очигледно како комлетен проект “клуч на рака”, вклучувајќи ја и технологијата. Во повеќе од 30 држави , ние имаме реализирано прекрасни проекти.

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Chinese delegation visited our company last week. https://t.co/9nzT8mGnqi

Tweets »